Hotline
02133876410
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
 • Nguyễn Xuân Bạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02133876960
  • Email:
   bachnx@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Phạm Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313791251
  • Email:
   huongptt@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Nguyễn Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313791251
  • Email:
   haunt@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Phạm Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   02313877802
  • Email:
   phungpt@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

 • Đào Thị Hồng Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh TT
  • Điện thoại:
   02313876960
  • Email:
   chuyendh@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

 • Phạm Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313876960
  • Email:
   pham_van_hieu@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   02133877802
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
   thuylt.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

 • Đặng Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   02313792278
  • Email:
   lieudt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Nguyễn Văn Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   02313876410
  • Email:
   thietnv.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

 • Lê Thị Hồng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
   yenlth.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Nguyễn Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
   huyenntn.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

Thống kê
Hôm nay : 934
Hôm qua : 3.446
Tháng 09 : 43.852
Tháng trước : 68.972
Năm 2021 : 524.970
Năm trước : 851.615
Tổng số : 1.525.997