$result;}} ?> Ban Giám đốc
Ông Đinh Trung Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313799189
Email: trungtuan.sgddt@laichau.gov.vn
Ông Hoàng Đức Minh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313878392
Email: ducminh.sgddt@laichau.gov.vn
Bà Tẩn Mí Khé
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876409
Email: tanmikhe.sgddt@laichau.gov.vn
Thống kê
Hôm nay : 261
Hôm qua : 1.938
Tháng 07 : 57.930
Tháng trước : 95.528
Năm 2018 : 384.999
Năm trước : 259
Tổng số : 385.258