Phạm Xuân Dưỡng
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313798289
Email: duongpx@laichau.edu.vn
Vũ Văn Hoàn
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313798289
Email: vuhoan@laichau.edu.vn
Phạm Quốc Tuấn
Chức vụ: chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 0916446523
Email: quoctuan523@gmail.com
Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313798289
Email: hangnt@laichau.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Liên
Chức vụ: chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 0966189356
Email: phongcttt.solaichau@moet.edu.vn
Nguyễn Tiến Hoàng
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 01233876018
Email: phongcttt.sgddt@moet.edu.vn
Thống kê
Hôm nay : 267
Hôm qua : 1.938
Tháng 07 : 57.936
Tháng trước : 95.528
Năm 2018 : 385.005
Năm trước : 259
Tổng số : 385.264