• Phạm Đức Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01233876018
  • Email:
   phongcttt.sgddt@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
 • Vũ Văn Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313798289
  • Email:
   vuhoan@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Tin học
 • Nguyễn Thị Hồng Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0966189356
  • Email:
   phongcttt.solaichau@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Đại học
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313798289
  • Email:
   hangnt@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Lịch sử
 • Phạm Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0916446523
  • Email:
   quoctuan523@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Toán học
 • Phạm Xuân Dưỡng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313798289
  • Email:
   duongpx@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: QLGD
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 5.612
Hôm qua : 6.832
Tháng 05 : 146.805
Tháng trước : 42.299
Năm 2018 : 189.902
Năm trước : 259
Tổng số : 190.161