array($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Phòng Chính trị tư tưởng
Hotline
02133876410
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
 • Phạm Xuân Dưỡng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02313798289
  • Email:
   duongpx@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

 • Vũ Văn Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02313798289
  • Email:
   vuhoan@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Phạm Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916446523
  • Email:
   quoctuan523@gmail.com
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313798289
  • Email:
   hangnt@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Chu Văn Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313876961
  • Email:
   quecv@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Nguyễn Tiến Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   phongcttt.sgddt@moet.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

Video 4

Video 4

Video 3

Video 3

Video 2

Video 2

video 1

video 1

Thống kê
Hôm nay : 633
Hôm qua : 1.504
Tháng 09 : 51.547
Tháng trước : 74.554
Năm 2020 : 668.529
Năm trước : 149.412
Tổng số : 817.941