• Phan Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876964
  • Email:
   huept@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: QLGD
 • Hoàng Xuân Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876964
  • Email:
   thanhhx@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Vật lý
 • Lê Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876964
  • Email:
   thuylt@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: QLGD
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 5.587
Hôm qua : 6.832
Tháng 05 : 146.780
Tháng trước : 42.299
Năm 2018 : 189.877
Năm trước : 259
Tổng số : 190.136