Nguyễn Thị Thái Giang
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876963
Email: thaigiang@laichau.edu.vn
Chử Thị Kim Thanh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876963
Email: thanhctk@laichau.edu.vn
Đỗ Thị Hương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 0979078595
Email: huongdt@laichau.edu.vn
Thống kê
Hôm nay : 254
Hôm qua : 1.938
Tháng 07 : 57.923
Tháng trước : 95.528
Năm 2018 : 384.992
Năm trước : 259
Tổng số : 385.251