Hotline
02133876410
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
 • Nguyễn Thị Thái Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02313876962
  • Email:
   thaigiang@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Ngô Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02313876962
  • Email:
   Ngo_tien_dung@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

 • Chử Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02313876962
  • Email:
   thanhctk@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Đỗ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313876962
  • Email:
   huongdt@laichau.edu.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Nguyễn Ánh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313876962
  • Email:
   duongna.sogddt@laichau.gov.vn.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

Thống kê
Hôm nay : 1.250
Hôm qua : 3.446
Tháng 09 : 44.168
Tháng trước : 68.972
Năm 2021 : 525.286
Năm trước : 851.615
Tổng số : 1.526.313