• Nguyễn Trung Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0915484101
  • Email:
   thanhnt@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Sinh học
 • Trần Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876408
  • Email:
   huett@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Ngữ văn
 • Phạm Duy Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876408
  • Email:
   thangpd@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: QLGD
 • Đặng Trần Hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876408
  • Email:
   hieudt@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Toán học
 • Phạm Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876408
  • Email:
   hangpt@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Tiếng Anh
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 5.608
Hôm qua : 6.832
Tháng 05 : 146.801
Tháng trước : 42.299
Năm 2018 : 189.898
Năm trước : 259
Tổng số : 190.157