Phạm Duy Thắng
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313876408
Email: thangpd@laichau.edu.vn
Trần Thị Huệ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876408
Email: huett@laichau.edu.vn
Nguyễn Trung Thành
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ
Điện thoại: 0915484101
Email: thanhnt@laichau.edu.vn
Đặng Trần Hiệu
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876408
Email: hieudt@laichau.edu.vn
Phạm Thị Thu Hằng
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876408
Email: hangpt@laichau.edu.vn
Thống kê
Hôm nay : 267
Hôm qua : 1.938
Tháng 07 : 57.936
Tháng trước : 95.528
Năm 2018 : 385.005
Năm trước : 259
Tổng số : 385.264