• Bùi Văn Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876560
  • Email:
   quyetbv@laichau.euu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Kế toán
 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876560
  • Email:
   thuongpt@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Kế toán
 • Bùi Văn Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0913456657
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Xây dựng
 • Phạm Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876560
  • Email:
   pham_thu_ha@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Kế Toán
 • Trần Đình Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876606
  • Email:
   tientd@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: QLGD
 • Vũ Hữu Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876606
  • Email:
   cuongnv@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Kế toán
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 5.587
Hôm qua : 6.832
Tháng 05 : 146.780
Tháng trước : 42.299
Năm 2018 : 189.877
Năm trước : 259
Tổng số : 190.136