Trần Đình Tiến
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313876606
Email: tientd@laichau.edu.vn
Bùi Văn Quyết
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Điện thoại: 02313876560
Email: quyetbv@laichau.euu.vn
Bùi Văn Kiên
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 0913456657
Email:
Phạm Thị Thu Hà
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Điện thoại: 02313876560
Email: pham_thu_ha@laichau.edu.vn
Lê Thị Thu
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Điện thoại: 02313876560
Email: thuongpt@laichau.edu.vn
Vũ Hữu Mạnh
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876606
Email: cuongnv@laichau.edu.vn
Thống kê
Hôm nay : 264
Hôm qua : 1.938
Tháng 07 : 57.933
Tháng trước : 95.528
Năm 2018 : 385.002
Năm trước : 259
Tổng số : 385.261