• Nguyễn Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876961
  • Email:
   nghianv@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Tiểu học
 • Chu Văn Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876961
  • Email:
   quecv@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Tin học
 • Nguyễn Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876961
  • Email:
   Hanhnh@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Ngữ văn
 • Trần Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876961
  • Email:
   phuongtt@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: QLGD
 • Hoàng Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876961
  • Email:
   phuonght@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Toán học
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 5.587
Hôm qua : 6.832
Tháng 05 : 146.780
Tháng trước : 42.299
Năm 2018 : 189.877
Năm trước : 259
Tổng số : 190.136