$result;}} ?> Phòng Khảo thí & QLCLGD
Hoàng Thu Phương
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313876961
Email: phuonght@laichau.edu.vn
Trần Thị Phương
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313876961
Email: phuongtt@laichau.edu.vn
Nguyễn Văn Nghĩa
Chức vụ: P.Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876961
Email: nghianv@laichau.edu.vn
Chu Văn Quế
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876961
Email: quecv@laichau.edu.vn
Nguyễn Hồng Hạnh
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876961
Email: Hanhnh@laichau.edu.vn
Thống kê
Hôm nay : 261
Hôm qua : 1.938
Tháng 07 : 57.930
Tháng trước : 95.528
Năm 2018 : 384.999
Năm trước : 259
Tổng số : 385.258