Lưu Hồng Phương
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ
Điện thoại: 02313876412
Email: phuonglh@laichau.edu.vn
Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313876412
Email: ngant@laichau.edu.vn
Nguyễn Ánh Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876412
Email: duongna@laichau.edu.vn
Vũ Xuân Bách
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại:
Email:
Thống kê
Hôm nay : 264
Hôm qua : 1.938
Tháng 07 : 57.933
Tháng trước : 95.528
Năm 2018 : 385.002
Năm trước : 259
Tổng số : 385.261