• Phạm Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876960
  • Email:
   pham_van_hieu@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Lịch sử
 • Nguyễn Xuân Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876960
  • Email:
   tuannx@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Vật lý
 • Nguyễn Văn Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876960
  • Email:
   cuongnv@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Kế toán
 • Đào Thị Hồng Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh TT
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876960
  • Email:
   chuyendh@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: QLGD
 • Lò Việt Tuyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876960
  • Email:
   tuyenlv@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: QLGD
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 5.608
Hôm qua : 6.832
Tháng 05 : 146.801
Tháng trước : 42.299
Năm 2018 : 189.898
Năm trước : 259
Tổng số : 190.157