Lò Việt Tuyển
Chức vụ: Chánh thanh tra
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313876960
Email: tuyenlv@laichau.edu.vn
Đào Thị Hồng Chuyên
Chức vụ: Phó Chánh TT
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Điện thoại: 02313876960
Email: chuyendh@laichau.edu.vn
Nguyễn Xuân Tuấn
Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876960
Email: tuannx@laichau.edu.vn
Phạm Văn Hiếu
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ
Điện thoại: 02313876960
Email: pham_van_hieu@laichau.edu.vn
Nguyễn Văn Cương
Chức vụ: Kế toán viên
Trình độ đào tạo: Đại học
Điện thoại: 02313876960
Email: cuongnv@laichau.edu.vn
Thống kê
Hôm nay : 257
Hôm qua : 1.938
Tháng 07 : 57.926
Tháng trước : 95.528
Năm 2018 : 384.995
Năm trước : 259
Tổng số : 385.254