• Vũ Quang Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành:
 • Mai Văn Vượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0976399469
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành:
 • Đặng Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313792278
  • Email:
   lieudt@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: QLGD
 • Bùi Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0916507282
  • Email:
   tuanbv@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Tiểu học
 • Nguyễn Văn Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876410
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: GDCD
 • Phạm Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
   thult@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Kế toán
 • Nguyễn Thị Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lưu trữ viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313876410
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Luật Kinh Tế
 • Nguyễn Thị Thái Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313789569
  • Email:
   thaigiang@laichau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Ngữ văn
 • Bùi Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ cơ quan
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Luật Kinh Tế
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 5.614
Hôm qua : 6.832
Tháng 05 : 146.807
Tháng trước : 42.299
Năm 2018 : 189.904
Năm trước : 259
Tổng số : 190.163