Hotline
02133876410
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
   thuylt.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

 • Đặng Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   02313792278
  • Email:
   lieudt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Nguyễn Văn Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   02313876410
  • Email:
   thietnv.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Thạc sĩ

 • Lê Thị Hồng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
   yenlth.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Nguyễn Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
   huyenntn.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Bùi Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916507282
  • Email:
   tuanbv@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Phạm Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Email:
   thuongpt.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Bùi Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ cơ quan
  • Điện thoại:
   02313799569
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Nguyễn Thị Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   02313876410
  • Email:
   vint.sogddt@laichau.gov.vn
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Mai Văn Vượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0976399469
  • Trình độ đào tạo:

   Đại học

 • Vũ Quang Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   02313799569
Thống kê
Hôm nay : 1.015
Hôm qua : 3.446
Tháng 09 : 43.933
Tháng trước : 68.972
Năm 2021 : 525.051
Năm trước : 851.615
Tổng số : 1.526.078