Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Kiểm tra đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 của sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Thành lập tổ tư vấn tổ chức, đánh giá kết quả công tác CCHC và phân công  nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC hàng năm tại SGDĐT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
                 V/v Xây dựng kế hoạch  cải cách hành chính năm 2017
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
             Kế hoạch cải cách hành chính Sở GD&ĐT Lai Châu năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Kiểm tra đánh giá công tác cải cách hành chính
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch kiểm tra thủ tục hành chính năm 2017 của Sở GD&ĐT Lai Châu
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 của Sở GD&ĐT Lai Châu
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 5.612
Hôm qua : 6.832
Tháng 05 : 146.805
Tháng trước : 42.299
Năm 2018 : 189.902
Năm trước : 259
Tổng số : 190.161