Trường Mầm non Bình Lư được thành lập theo quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 7/7/2007 từ trường mầm non Sơn Bình. Trong những năm qua, tập thể nhà trường đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ CBGV có trình độ có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần đoàn kết. Nhiều năm nhà trường đạt tập thể LĐ xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua và nhiều thành tích khác. Năm học 2013-2014 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Năm học 2018-2019 được công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.