Thực hiện kế hoạch số 1430/SGDĐT-GDTH ngày 11/9/2017 về việc tổ chức hội thảo Dạy học theo Mô hình trường học mới tại Việt Nam năm học 2017-2018.
 

Ngày 29/9/2017 Sở GD&ĐT Lai Châu tổ chức Hội thảo bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo Mô hình trường học mới. Tới dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Tẩn Mí Khé Phó giám đốc sở GD&ĐT, các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDTH, GDTrH Sở GD&ĐT, các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên các trường đã và đang thực hiện Dạy học theo Mô hình VNEN. Tại Hội thảo, Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, Ban giám hiệu, Giáo viên các trường tham gia dạy học theo Mô hình trường học mới (VNEN) đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo Mô hình VNEN. Một số đơn vị đã có những tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học để thực hiện thành công Mô hình như trường Tiểu học Số 1 Mường Kim huyện Than Uyên, Trường PTDTPTTH Thèn Sin huyệnTam Đường. Các đồng chí Lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các đồng chí đại diện cho các trường đang thực hiện đã nêu những ưu điểm nổi bật khi thực hiện theo Mô hình VNEN, những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Để nâng cao chất lượng Dạy và học theo Mô hình VNEN trước hết cần thay đổi nhận thức cho các cấp quản lý, giáo viên trên tinh thần dạy học lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinh chủ động, tích cực, tự giác, tự tin trong học tập và giao tiếp. Mỗi giáo viên cần thay đổi phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

cho-phien-sin-ho-0(1).jpg

 Kết thúc Hội thảo đồng chí Tẩn Mí Khé Phó giám đốc Sở đã chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục đổi mới tư duy, có lộ trình xây dựng kế hoạch triển khai vận dụng những thành tố tích cực để triển khai Mô hình VNEN tại các đơn vị có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên...  Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và xã hội hiểu đúng theo tinh thần của Mô hình trường học mới, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở phát triển toàn diện cho học sinh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn thực tế gặp phải ở đơn vị. Quyết tâm đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng tại những đơn vị thực hiện theo Mô hình VNEN nói riêng.