Năm học 2017 - 2018 đã chính thức bắt đầu, đây là năm học tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh...
 

  Năm học 2017 - 2018 đã chính thức bắt đầu, đây là năm học tăng  cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh...

   Sau hai tháng nghỉ hè các em học sinh được vui chơi, không phải đến trường, được làm việc mình thích thì lúc này thầy cô bắt đầu gói ghém hành trang tri thức đến với các em. Mặc dù thời tiết không ủng hộ, mưa gió thường xuyên, đường xá đi lại gặp nhiều khó khăn xong các thầy cô giáo và đội ngũ cán bộ quản lý đã tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè 2017 một cách tích cực.

   Với đội ngũ cốt cán đã được lựa chọn từ cơ sở có trình độ chuyên môn, lòng nhiệt huyết để truyền tải kiến thức đã được tiếp thu tại Sở giáo dục và Đào tạo cho giáo viên Tiểu học toàn huyện trong 3 ngày  đầu tháng 8 năm 2017.

Ngày đầu tiên với chuyên đề “ Đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn” ở trường Tiểu học đã tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ đặc biệt là góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường: cải thiện mối quan hệ giữa Ban giám hiệu với giáo viên, giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh và học sinh với học sinh; tạo môi trường làm việc, dạy và học dân chủ, thân thiện với tất cả mọi người.

Sinho1.png

Ảnh 1: Nguồn Phòng giáo dục