Hòa chung không khí của cả nước, chuẩn bị chào đón năm học mới, Ban giám hiệu, cán bộ giáo viên, nhân  viên trường mầm non Căn Co đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị cho năm học mới, năm học 2020 - 2021.

Để chuẩn bị tốt năm học mới, ngay từ những ngày giữa tháng 8, nhà trường tổ chức triển khai Kế hoạch công tác năm học, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh khuôn viên, trang trí nhóm lớp chuẩn bị cho năm học mới. BGH đã phân công giảng dạy phù hợp với năng lực của từng cán bộ giáo viên, đảm bảo sự công bằng, khách quan nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Công tác vệ sinh môi trường đặc biệt được chú trọng. Trường mầm non Căn Co đã phối hợp với công đoàn nhà trường, phụ huynh các điểm bản tổ chức lao động 2 ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2020.

Dưới đây là 1 số hình ảnh lao động vệ sinh của nhà trường.