MỘT SỐ  HOẠT ĐỘNG  CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON CĂN CO

Chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng của bậc học MN mà của cả toàn xã hội. Chính vì vậy trường Mầm non Căn Co luôn chú trọng đến việc chăm sóc các bé từng ngày, thực hiện tốt chế độ chăm sóc giáo dục trẻ. 

 

MỘT SỐ  HOẠT ĐỘNG  CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON CĂN CO

 

              Chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng của bậc học MN mà của cả toàn xã hội. Chính vì vậy trường Mầm non Căn Co luôn chú trọng đến việc chăm sóc các bé từng ngày, thực hiện tốt chế độ chăm sóc giáo dục trẻ. Mỗi bé đến trường được phát triển đầy đủ 5 lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và xã hội. Những kỹ năng mà trẻ tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ.

Dưới đây là một số hoạt động của trẻ

      Hoạt động của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội đối với bậc học mầm non, đặc biệt là sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Chính sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ đó là động lực để cô và trò nhà trường vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.