Hội nghị CBCCVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy - học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBCCVC, tạo điều kiện để CBCCVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản - toàn diện giáo dục và đào tạo”. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 09 tháng 10 năm 2020, trường MN Căn Co long trọng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 - 2021

TRƯỜNG MẦM NON CĂN CO ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 NĂM HỌC 2020 – 2021


          Hội nghị CBCCVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy - học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBCCVC, tạo điều kiện để CBCCVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản - toàn diện giáo dục và đào tạo”. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 09 tháng 10 năm 2020, trường MN Căn Co long trọng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 - 2021

          Thực hiện công văn hướng dẫn số 463/ PGD&ĐT ngày 07 tháng 09 năm 2020 của PGD huyện Sìn Hồ về việc hướng dẫn Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021, ngày 09/10/2020  trường mầm non Căn Co đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021.
          Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn trường cùng toàn thể viên chức, người lao động của nhà trường.
        Trong Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị

CBCCVC năm học 2019 -2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm tiếp theo; Thông qua bản báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 – 2021; Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Dự thảo kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020 – 2021; Dự thảo nội quy nhà trường; Dự thảo quy chế chuyên môn; Dự thảo quy chế hoạt động công đoàn;
          Sau khi được nghe trình bày các dự thảo báo cáo, Quy chế... Hội nghị đã tiến hành tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp của CB,CC,VC tham gia đóng góp bổ sung ý kiến cho các bản dự thảo báo cáo, kế hoạch và Quy chế. Đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho đoàn Chủ tịch lên tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời đã giải trình, làm rõ từng ý kiến phát biểu của các đồng chí GV,NV đã phát biểu trong hội nghị.

          Kết quả Hội nghị đã đi đến thống nhất cao trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về các nội dung đã thông qua trong hội nghị, cuối cùng hội nghị đã được nghe đồng chí Hiệu trưởng Bùi Thị Tuyết Mai lên phát động phong trào thi đua và thông qua Kế hoạch phối kết hợp giữa nhà trường và BCH công đoàn về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tiến hành tổ chức cho 100% CB,GV,NV trong toàn trường ký cam kết giữa giáo viên với hiệu trưởng.
          Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức trường MN Căn Co được tổ chức vào ngày 09/10/2020: