Vườn rau sạch của trường MN Căn Co
Thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Vườn rau sạch của bé", trường mầm non Căn co đã tích cực triển khai và chỉ đạo đến từng khu, từng cán bộ giáo viên trong nhà trường thực hiện phong trào một cách triệt để, có hiệu quả cao. Điều vui mừng vườn rau khu trung tâm đang trong thời kì phát triển nhanh, cung cấp lượng rau sạch hàng ngày cho trẻ đầy đủ. Đây là một mô hình vừa tiết kiệm, thu lại lợi ích kinh tế lâu dài cho nhà trường đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm tuyệt đối đảm bảo an toàn cho học sinh. Giúp phụ huynh yên tâm và tin