Hiện nay đồng bào dân tộc vùng cao đã ý thức được việc học, trẻ em được đi học càng đông
Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để khuyến học để khuyến  khích, động viên học sinh ở vùng sâu,vùng xa, vùng núi cao, hải đảo. Người dân ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc, trẻ em được đến lớp ngày càng đông