Xây dựng vườn rau sạch của bé trường mầm non căn co

Thực hiện phong trào thi đua xây dựng " Vườn rau sạch của bé'' năm học 2017 - 2018 do trường MN Căn Co phát động CBGV - CNV các điểm bản đã thực hiện phong trào một cách triệt để có hiệu quả cao. Mỗi điểm bản đã xây dựng đươc một vườn rau sạch cho bé

 

.