Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Năm 2020 : 14.737
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975476292
  • Email:
   Sendoanketlc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   - Quê quán: Hiển Khánh - Vụ Bản - Nam Định

   - Chỗ ở hiện nay: Tổ 7 -  Phường Quyết Tiến - thành phố Lai Châu

   - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Giáo dục

    

 • Phạm Thị Hồng Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01273801980
  • Email:
   Hongbichlc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    - Dân tộc: Thái

   - Quê quán: Sơn Điện -Quan Sơn - Thanh Hóa

   - Chỗ ở hiện nay: Tổ 2 -  phường Đoàn kết -  thành phố Lai Châu

   - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Giáo dục

   - Chức vụ Đảng: Phó bí thư chi bộ.

    

 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01244529222
  • Email:
   hienminhthao74@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Dân tộc: Kinh

   - Quê quán: Thanh Sơn  - Kim Bảng - Hà Nam

   - Chỗ ở hiện nay: Tổ 9 - phường Tân Phong - thành phố Lai Châu

   - Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Mầm non

   - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ

    

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn