Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Năm 2020 : 10.620
 • Lò Văn Pâu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983252513
 • Lê Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01664428602
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -  Dân tộc Kinh

   - Quê quán: Hoàng Quang - Hoàng Hóa - Thanh Hóa

   - Chỗ ở hiện nay: Tổ 2 - Phường Quyết Tiến - thành phố Lai Châu

   - Trình độ văn hóa: 9/12

   - Trình độ chuyên môn: Chưa qua đào tạo

 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0913308424
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Dân tộc: Kinh

   - Quê quán: Tứ Yên - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

   - Chỗ ở hiện nay: Tổ 2 - Quyết Tiến - thành phố Lai Châu

   - Trình độ văn hóa: 9/12

   - Trình độ chuyên môn: Chưa qua đào tạo

 • Đỗ Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01693988166
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Dân tộc Kinh

   - Quê quán: Vũ Thư - Thái Bình

   - Chỗ ở hiện nay: Tổ 10 - Đoàn kết - thành phố Lai Châu

   - Trình độ văn hóa: 9/12

   - Trình độ chuyên môn: Chưa qua đào tạo

 • Vũ Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01689177176
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Dân tộc: Kinh

   - Quê quán:Hoàng Kim - Hoàng Hóa - Thanh Hóa

   - Chỗ ở hiện nay: Tổ 1 - Quyết Tiến - thành phố Lai Châu

   - Trình độ văn hóa: 12/12

    

    

 • Nguyễn Bá Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0972088654
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Dân tộc: Kinh

   - Quê quán: Nghi Kiều - Nghi Lộc - Nghệ An

   - Chỗ ở hiện nay: Tổ 2 - Đoàn kết- thành phố Lai Châu

   - Trình độ văn hóa: 12/12

    

 • Vũ Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư - Thủ Quỹ - Thủ kho
  • Điện thoại:
   01694960449
  • Email:
   Lanvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Dân tộc: Kinh

   - Quê quán: Hiền Đa - Cẩm Khê - Phú Thọ

   - Chỗ ở hiện nay:  Tổ 3 - Phường Quyết Tiến - thành phố Lai Châu

   - Trình độ văn hóa: 12/12

     

 • Đàm Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01682006259
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm sinh:  1980

   - Dân tộc: Kinh

   - Quê quán: Việt Hùng - Vũ Thư - Thái Bình

   - Chỗ ở hiện nay: Tổ 1 - Đoàn kết - thành phố Lai Châu

   - Trình độ văn hóa: 12/12

   - Trình độ chuyên môn: Chưa qua đào tạo