GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN KẾT

 

 

 

Trường được thành lập từ tháng 9 năm 2005 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2008. Trường nằm trên địa bàn tổ 1 – phường Đoàn Kết – thành phố Lai Châu với tổng diện tích 8.144,3m2.

               Khi mới thành lập về CSVC trường mới chỉ có 06 phòng học, 01 phòng làm việc và 01 bếp ăn, sân chơi chưa được quy hoạch, thiết bị - đồ dùng đồ chơi chưa được cung ứng đầy đủ. Về lớp học và học sinh với tổng số 243 trẻ/7 nhóm lớp. Đội ngũ CB,GV,NV có 26 đ/c, trong đó: BGH 02 đ/c, GV 16 đ/c, NV 08 đ/c. Trình độ đào tạo: 100% CB,GV đạt từ chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn 06 đ/c. Về chất lượng chuyên môn: Giáo viên dạy giỏi các cấp 07 đ/c, còn lại giáo viên xếp loại chuyên môn khá và đạt yêu cầu.