Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Năm 2020 : 13.558
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐÁNH GIÁ SAU 3 NĂM TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 2013

BÁO CÁO XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ TRƯỜNG MN HOA BAN
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN PHONG THỔ
TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN
 
 
 
 
BÁO CÁO QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU XÂY DỰNGVÀ DUY TRÌ
TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
 
 
 
 
 
 
ĐƠN VỊ : MẦM NON HOA BAN
 

 

 

Phong Thổ, ngày 30  tháng 5 năm 2013

PHÒNG GD&ĐT PHONG THỔ

TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN

 

Số:       /BC-MNHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phong Thổ, ngày 06  tháng 6 năm 2013

 

 

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ

TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

 

          Căn cứ QĐ số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

          Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

          Căn cứ kế hoạch xây dựng và duy trì Trường chuẩn  Quốc gia. Trường mầm non Hoa Ban huyện Phong Thổ  báo cáo quá trình xây dựng và duy trì Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 như sau:

 A. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NHÀ TRƯỜNG

Tên trường: Trường mầm non Hoa Ban huyện Phong Thổ.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

Loại trường: Công lập

          Trường mầm non Thị trấn Hoa Ban được thành lập năm 2004. Trong  những năm qua, tập thể nhà trường đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau 03 năm được công nhận trường đã duy trì và phát triển, đến nay quy mô trường lớp cùng được mở rộng, hiện trường có 16 phòng học và các phòng chức năng khác, đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ bán trú cho 13 lớp Mẫu giáo và 03 nhóm trẻ với tổng số 385 cháu. Trường có khuôn viên được quy hoạch trồng thêm nhiều cây xanh, nhiều bồn hoa, trang bị nhiều đồ chơi đẹp. Cảnh quang  sân trường luôn đảm bảo  môi trường "Thân thiện An toàn Xanh Sạch Đẹp" đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia.

          Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, luôn luôn phát huy tinh thần làm chủ tập thể, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, của Ngành trong quá trình phấn đấu và phát triển trường đã đạt được các danh hiệu sau:

- Năm học 2009 – 2010:

+ Được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động Xuất sắc"

+ Được UBND huyện tặng giấy khen khen Quyết định số 1516 ngày  13/7/2010. Về việc công nhận tập thể lao động xuất sắc

- Năm học 2010 – 2011:

+ Trường đạt  danh hiệu Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia  được UBND Tỉnh Lai Châu  trao Bằng công nhận Quyết định số 452 ngày 10 tháng 4 năm 2011.

+ Trường  đạt Tập thể lao động xuất sắc  được UBND tỉnh tặng Bằng khen Quyết định số 884 ngày 1 tháng 8 năm 2011

+ Được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua trong phong trào giáo dục năm học 2010 - 2011.

- Năm học 2011 – 2012:

+ Trường đạt Tập thể lao động xuất sắc  được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

+ Được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua trong phong trào giáo dục năm học 2011 - 2012.

     Năm học 2012 – 2013:

+ Trường đề nghị công nhận : Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc” UBND tỉnh tặng Bằng khen

            Nhiều năm qua, nhà trường luôn phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng phát triển nâng cao chất lượng về mọi mặt, tiếp tục đầu tư xây dựng trường theo mô hình trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Nay, căn cứ Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ–BGDĐT ngày 16 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, Phòng GD & ĐT huyện Phong Thổ, trên cơ sở sự nỗ lực phấn đấu của Chi bộ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Sư phạm, Công đoàn, các đoàn thể quần chúng và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường tiến hành đánh giá quá trình phấn đấu xây dựng và duy trì trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I kể từ sau ngày đạt chuẩn quốc gia. Kết quả đã đạt được  theo 05 tiêu chuẩn quy định sau:

TIÊU CHUẨN I: Công tác tổ chức và quản lý nhà trường:

          1. Công tác quản lý:

          - Hàng năm, nhà trường đã xây dựng kịp thời kế hoạch hoạt động cho năm học, tháng và tuần; tìm ra các biện pháp thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu đề ra.

          - Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn luôn đề cao trách nhiệm quản lý, phân công hợp lý cán bộ, giáo viên,  nhân viên theo quy định của Điều lệ trường mầm non và Pháp lệnh cán bộ, công chức; bảo đảm công bằng, dân chủ, hợp tình hợp lý, tạo điều kiện phát huy năng lực của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trên lĩnh vực công tác được phân công. Chú trọng việc thường xuyên theo dõi giúp đỡ, động viên, đầu tư phương tiện làm việc để bảo đảm cán bộ, giáo viên, nhân viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa tham gia học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng chuẩn trình độ phù hợp với yêu cầu ngày càng cao, đặc biệt nhà trường hết sức quan tâm việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào nhiệm vụ cụ thể được giao của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          - Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lối làm việc trong nhà trường. Tăng cường xây dựng nền nếp, kỷ cương trong trường học, thực hiện tốt cơ chế dân chủ, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thống nhất.

          - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, được phụ huynh, các đoàn kiểm tra và các lực lượng xã hội đánh giá tốt.  Tổ chức đúng định kỳ các cuộc họp để đánh giá kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tìm nguyên nhân các mặt đạt được và không đạt, rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, tìm biện pháp phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu, bảo đảm nâng cao hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Chủ động Tổ chức các buổi sinh hoạt tại trường để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để bảo đảm vừa hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, vừa hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn trường.

          - Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính, bảo đảm thu chi đúng, đủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng chế độ quy định. Thường xuyên nâng cao năng lực quản lý tài chính, ứng dụng CNTT trong công tác kế toán, hạn chế giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, tăng cường việc thanh toán qua chuyển khoản, qua thẻ tín dụng.

          - Phát huy năng lực hoạt động của Thanh tra nhân dân, nghiêm túc thực hiện công tác thanh tra nội bộ về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục  trẻ, công tác tài chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

          - Ban Giám hiệu nhà trường luôn coi trọng công tác quần chúng, thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, cán bộ, giáo viên, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong nhà trường, cải tiến lối làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Tiếp tục triển khai  thực hiện chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành; Thực hiện chủ đề năm học “Năm học Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và Chuẩn Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.

          - Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, thực hiện đúng chế độ quản lý tài sản; bảo vệ tốt môi trường, cảnh quan xung quanh, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn.

          - Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường, trang bị đủ các tủ hồ sơ và phương tiện lưu trữ

          - Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành; Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất để cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác.

          - Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của nhà nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần làm việc hăng say, bảo đảm nêu cao tinh thần thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.  

2. Công tác tổ chức 

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng

Năm học

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận

Ghi chú

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Trung cấp

Sơ cấp

2009-2010

2

 

2

 

1

1

 

 

2010- 2011

3

1

2

 

1

1

 

 

2011 - 2012

3

1

2

 

1

1

 

2012 - 2013

3

1

2

 

1

1

 

 

          -  Ban giám hiệu nhà trường có thời gian liên tục trong ngành giáo dục trên 05 năm, có năng lực quản lý và tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường, nắm vững chương trình giáo dục mầm non; có phẩm chất đạo đức tốt, được cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và nhân dân địa phương tín nhiệm; được xếp loại danh hiệu lao động từ tiên tiến trở lên. Có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, được xếp loại năng lực quản lý tốt, chỉ đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của trường. Đã qua lớp đào tạo Cán bộ quản lý có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn.

          3. Các đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường:

          - Trường có Chi bộ độc lập với 13 Đảng viên trực thuộc Đảng uỷ Thị trấn, nhiều năm liên tục đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh". Đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp Uỷ Đảng Thị trấn, gắn bó với hoạt động của địa phương và được đánh giá tốt.

          - Hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở có tác dụng thiết thực thúc đẩy sự phát triển của nhà trường; chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đội ngũ. Có thành tích xây dựng Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen.

          - Chi đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt tạo nên sức mạnh trong các phong trào thi đua của nhà trường, tham gia tích cực các hoạt động giữa nhà trường với địa phương: Phong trào văn nghệ quần chúng, tham gia công tác tình nghĩa.

          - Hội đồng trường luôn nêu cao trách nhiệm của mình trong quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục. Quyết nghị về mục tiêu, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong từng năm học. Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, đã tham mưu có hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thư­ởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em trong nhà trường. Bảo đảm đúng quy định về thi đua khen thưởng, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua: làm đồ dùng đồ chơi dạy học tự tạo, phát huy Sáng kiến kinh nghiệm. Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong nhà trường.  

          - Đã phát huy sức mạnh của lực lượng phụ huynh học sinh, Hội phụ huynh hoạt động đúng mục đích, thể hiện tốt chức năng phối hợp với nhà trường trong các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc bổ sung các thiết bị phục vụ  nhu cầu sinh hoạt của cô và cháu, góp phần tích cực trong công tác duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. Hội phụ huynh luôn hỗ trợ kinh phí để tạo quỹ thi đua khen thưởng, nhằm động viên khích lệ các phong trào của nhà trường.

Ngày 15/06/2013 - 13:56:22
Tác giả: Lý Thị Kim Thương -*-


Tác giả: Lý Thị Kim Thương
Nguồn:laichau.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan