QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban tổ chức Hội thi Bé khéo tay cấp trường năm học 2012 - 2013