Hội THI TIẾNG HÁT TRẺ THƠ NĂM HỌC  2012 - 2013

Hội THI TIẾNG HÁT TRẺ THƠ NĂM HỌC 2012 - 2013

Chương trình Hội THI TIẾNG HÁT TRẺ THƠ NĂM HỌC 2012 - 2013 của trường MN HB giúp phát hiện những tài năng trẻ thơ và chọn những giọng hát hay để thành lập Đội văn nghệ thiếu nhi của trường đi tham d