Hôm nay thứ 4. Ngày 21/03/2018

Giới thiệu trường MN Họa Mi
Đôi nét về trường Mầm non
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ TRƯỜNG MN HOẠ MI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai châu, ngày 17 tháng 8 năm 2012 TỜ TRÌNH Đề nghị xin hỗ trợ kinh phí làm mái che sân khấu cho trẻ Kính gửi: Cục trưởng cục thuế Tỉnh Lai châu. Trường MN Họa Mi mới được thành lập vào tháng 8 năm 2011 theo Quyết định của UBND Thị xã. Trường được đặt tại tổ dân cư số 25 Phường Tân Phong Thuộc khu tái định cư thuỷ điện Sơn La. Nhà trường đã được nhà nước đầu tư về trang thiết bị, phòng học khang trang. Xong đối với trẻ Mầm non cần phải tổ chức các hội thi trong năm học, cũng như các ngày lễ tết cho các cháu. Nhưng điều kiện nhà trường mới thành lập còn khó khăn về kinh phí, việc huy động từ các bậc phụ huynh còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thể làm được mái che sân khấu cho trẻ. (nhà trườngcó biểu chi tiết kèm theo) Vậy nhà trường lập tờ trình xin đề nghị với Lãnh đạo Cục trưởng cục thuế Tỉnh Lai Châu tạo điều kiện về kinh phí để giúp đỡ nhà trường làm mái che sân khấu cho trẻ. Xin chân thành cảm ơn! HIỆU TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ TRƯỜNG MN HỌA MI Số: 12/TTr-MNHM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai châu, ngày 31 tháng 7 năm 2012 TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ XIN BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2012-2013 Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Giáo Dục và đào tạo Thị Xã Lai châu. Bộ phận kế toán PGD&ĐT Thị xã. Căn cứ vào công văn số: 389/PGD ĐT-KT ngày 27 tháng 7 năm 2012 V/v: Trao đổi một số nội dung của công tác lập kế hoạch bổ sung CCDC, TSCĐ phục vụ cho năm học 2012-2013. Căn cứ vào kế hoạch mở lớp của nhà trường năm học 2012-2013. Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. Nhà trường lập xin bổ sung một số đồ dùng (có danh mục kèm theo) Vậy đề nghị Lãnh đạo Phòng Giáo Dục và Đào tạo Thị Xã, bộ phận kế toán PGD tạo điều kiện bổ sung một số đồ dùng cho nhà trường trong năm học 2012-2013. HIỆU TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ TRƯỜNG MN HỌA MI Số TTr-MN- HM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai châu, ngày 17 tháng 10 năm 2011 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC XIN HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT Kính gửi: Ban giám đốc chi nhánh Viettel Lai Châu - Tập Đoàn Viettel Việt Nam Trường MN Họa Mi mới được thành lập vào đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2011. Do vậy CSVC còn thiếu thốn, dân cư điều kiện kinh tế còn khó khăn, việc hỗ trợ cơ sở vật chất từ các bậc phụ huynh giúp đỡ nhà trường chưa có. Vì vậy trong quá trình nhà trường tổ chức các hoạt động lễ hội cho trẻ trong năm học còn gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng: Mái tôn 200m x 270.000 đ/m2 = 54.000.000 đ Vậy nhà trường lập tờ trình Kính trình Ban giám đốc chi nhánh Viettel Lai Châu - Tập Đoàn Viettel Việt Nam tạo mọi điều kiện để giúp đỡ nhà trường kinh phí làm mái sân khấu bằng tôn cho trẻ. Xin chân thành cảm ơn! Nơi nhận: - Như kính gửi; NHÀ TRƯỜNG - Lưu VT. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ TRƯỜNG MN HỌA MI Số: TTr-MN- HM V/v:Xin hỗ trợ kinh phí làm mái che sân khấu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai châu, ngày 18 thán 8 năm 2012 TỜ TRÌNH Về việc xin Sở giao thông Tỉnh Lai châu ủng hộ kinh phí làm sân khấu cho các cháu trường mầm non Họa Mi Kính gửi: - Ban lãnh đạo Sở giao thông Tỉnh Lai Châu. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. Nhà trường xin Kính trình với Ban lãnh đạo Sở giao thông Tỉnh Lai Châu một việc như sau: Trường Mầm non Hoạ Mi mới được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2011. Trường của dự án tái định cư, Thủy điện sơn la xây dựng để phục vụ cho con em tái định cư của Thị xã Mường Lay. Mặc dù đã được nhà nước xây dựng cơ sở vật chất khang trang. Nhưng đối với trẻ mầm non rất cần thiết một sân khấu ngoài trời để tổ chức các ngày hội, ngày lễ cũng như các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ, giúp trẻ được phát triển một cách toàn diện. Hiện tại nhà trường đã được các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã ủng hộ nhà trường để làm mái che sân khấu ngoài trời với số tiền: 80.000.000. Xong hiện tại sân khấu chưa hoàn thiện vì còn thiếu 10.000.000. Vậy Nhà trường lập tờ trình Kính mong Ban lãnh đạo Sở giao thông Tỉnh Lai Châu tạo mọi điều kiện để giúp đỡ nhà trường để nhà trường hoàn thiện mái che sân khấu ngoài cho trẻ. Xin chân thành cảm ơn! Nơi nhận: - Như kính gửi; HIỆU TRƯỞNG - Lưu VT. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ TRƯỜNG MN HOẠ MI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai châu, ngày 18 tháng 10 năm 2011 TỜ TRÌNH Về việc xin điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học Kính gửi: - Phòng Giáo Dục và đào tạo Thị Xã Lai châu. - Phòng Nội vụ Thị Xã. Căn cứ vào điều lệ trường Mầm non, ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào Thông tư số: 44/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010. V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của của Điều lệ Trường mầm non ban hành theo Quyết địínhố 14/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào quy mô trường lớp của nhà trường. Căn cứ vào số lượng quản cán bộ quản lý hiện tại nhà trường mới có 1 hiệu phó, 1 hiệu trưởng, theo tiêu chuẩn của điều lệ trường mầm non được bổ nhiệm thêm 1 cán bộ hiệu phó. Hiện tại nguồn quy hoạch cán bộ quản lý tại chỗ của nhà trường chưa đủ các tiêu chuẩn quản lý. Do vậy nhà trường đề nghị xin điều động Đ/c Phạm Thị Tám giáo viên trường Mầm non Hoa Sen giữ chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường. Vậy nhà Trường lập tờ trình. Kính trình các cấp Lãnh đạo xem xét tạo điều điện giúp đỡ để nhà trường có đủ số lượng ban giám hiệu theo quy định./. Xin chân thành cảm ơn! HIỆU TRƯỞNG UBND PHƯỜNG TÂN PHONG TRƯỜNG MN HOẠ MI Số: TTr-MN- HM V/v:Xin hỗ trợ, động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai châu, ngày 28 tháng 12 năm 2011 TỜ TRÌNH V/v xin hỗ trợ động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn Kính gửi: Lãnh đạo UBND Phường Tân Phong Thị Xã Lai châu. Trường MN họa Mi mới được thành lập, điều kiện nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Để động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn Nhà trường lập tờ trình. Kính trình Lãnh đạo UBND Phường Tân Phong tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn! Nơi nhận: - Như kính gửi; HIỆU TRƯỞNG - Lưu VT. DANH SÁCH (Kèm theo tờ trình số TTr-MN- HM ngày 28 tháng 12 năm 2011) TT Họ và tên cháu Sinh năm Nhóm lớp 01 Trần Đức Cường 30/10/2009 Nhóm 25-36 T 02 Mào Phương Thảo 13/2/2008 Lớp MG Bé 03 Nguyễn Phạm Thu Trang 26/6/2007 Lớp MG nhỡ HIỆU TRƯỞNG
Ngày 04/01/2013 - 02:21:39
Tác giả: vb -*-


[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo