Hôm nay thứ 2. Ngày 19/03/2018

Chủ tịch công đoàn

Họ Và Tên: Phùng Thị Ngát
Sinh: 01/9/1987
SĐT: 0918100938
Gmail: ngatbaohatay@gmail.com

Phó chủ tịch công đoàn

Họ Và Tên: Dương Thị Sỹ
Sinh Năm: 20/5/1985
SĐT: 0975971279
Gmail: muaaxittn@gmail.com

Ủy viên BCH

Họ Và Tên: Bùi Thị Dưm
Sinh: 20/7/1976
SĐT: 0986023528
Gmail: buithidum@gmail.com

Thông báo