Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 43
Năm 2020 : 7.960
 • Lù Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ phó CMMN 1
  • Điện thoại:
   0399968048
  • Email:
   luthihiep2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lù Thị Hiệp hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi trung tâm. Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ phó Tổ chuyên môn Mầm non 1. Đã có 8 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Đao Thị Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ trưởng CM MN2
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0329230605
  • Email:
   daothitien85@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Đao Thị Tiền hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi Pa Mu. Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng Tổ chuyên môn Mầm non 2. Đã có 10 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Lỳ Hà Xó
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ phó Tổ chuyên môn Mầm non 2.
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0372571829
  • Email:
   lyhaxo1993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lỳ Hà Xó hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 2-5 tuổi Nậm Nghẹ. Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ phó Tổ chuyên môn Mầm non 2. Đã có 10 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Phùng Phì Pứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ trưởng Tổ chuyên môn Mầm non 1.
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0366704791
  • Email:
   phungphipu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Phùng Phì Pứ hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi bản Trung tâm. Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng Tổ chuyên môn Mầm non 1. Đã có 10 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.