- Trường Mầm Non Khổng Lào luôn chú trọng về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm Non Khổng Lào xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm Non Khổng Lào, các giáo viên phải đáp ứng các yêu cầu của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- Trường chia học sinh ra theo từng độ tuổi để đảm bảo trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ

Sĩ số lớp học cụ thể là:

Khối nhà trẻ: 

+ Lớp nhà trẻ trung tâm: 19 cháu với 2 cô giáo

+ Lớp nhà trẻ điểm bản Phai cát: 12 cháu với 1 cô giáo.

Khối mẫu giáo 3 tuổi: 

+ Lớp mẫu giáo 3 tuổi trung tâm: 21 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 3 Phai cát: 20 cháu với 2 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 3 tuổi Co muông: 16cháu với 1 cô giáo

Khối mẫu giáo 4 tuổi: 

+ Lớp mẫu giáo 4 tuổi trung tâm: 22 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 4 Phai cát: 18 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 4 tuổi Co muông: 18 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 4 tuổi Nậm Khay: 27 cháu với 2 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 4 tuổi Ho Sao Chải: 20 cháu với 1 cô giáo

Khối mẫu giáo 5 tuổi: 

+ Lớp mẫu giáo 5 tuổi trung tâm: 25 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 5 Phai cát: 22 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 5 tuổi Co muông: 29 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 5 tuổi Co muông: 19 cháu với 2 cô giáo