Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 9
Năm 2021 : 566
Bộ quy tắc ứng xử năm 2021

Bộ quy tắc ứng xử năm 2021

Bộ quy tắc ứng xử năm 2021- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;- Quy định về đạo đức nhà giáo tại quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD-ĐT;- Văn bản số 04/VBHN – BGD-ĐT ngày 24/12/2015 của bộ giáo ...