"Đồng hành cùng Bé yêu" trong thời gian nghỉ ở nhà phòng chống dịch Covid - 19