Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2020 : 13.493
Hưởng ứng tuần lễ Áo dài Việt Nam

Hưởng ứng tuần lễ Áo dài Việt Nam

Hưởng ứng cuộc vận động của Liên Đoàn Lao Động huyện Phong Thổ về tuyên truyền sự kiện “ Áo dài – di sản văn hóa Việt Nam” năm 2020, trường Mầm non Khổng Lào đã phát động phong trào đến toàn thể CBGVNV nhà trường tích cực hưởng ứng tham gia từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020.