Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 59
Năm 2020 : 9.897
Thông Báo lịch tiếp tục cho học sinh nghỉ để phòng chống bệnh dịch CoVid 19

Thông Báo lịch tiếp tục cho học sinh nghỉ để phòng chống bệnh dịch CoVid 19

Trước tình hình dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn dân, cho CBGVNV và học sinh, các cấp lãnh đạo tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 16/3/2020 đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh sẽ đi học trở lại. Vậy đề nghị các đ/c CBGV thông báo đến phụ huynh và học sinh cùng biết  để  phòng ...