Hàng ngày vào các buổi sáng trường mn khổng lào thường tổ chức cho tát cả các bé cùng tham gia tập thể dục buổi sáng