Trải qua quá trình hình thành và phát triển cho đến nay Trường Mầm non Khun Há gồm 10 điểm trường với 21 lớp học. Tổng số phòng học 22 phòng  trong đó: phòng kiên cố:19; Lớp học bán kiên cố: 3 phòng.

Điểm trung tâm có 1 phòng hội đồng, 1 phòng hiệu trưởng, 1 phòng họp, 1 phòng y tế, 1 bếp ăn, 1 phòng kho.

Tác giả: Nguyễn Thị Liên