Trường MN Khun Há thuộc vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhất của huyện Tam Đường. Tổng số CBGVNV: 44 đồng chí, 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong đó: Trình độ đại học là 8, cao đẳng là 7. Đội ngũ Giáo viên trẻ khỏe nhiệt tình trong công việc, bám lớp, bám trường, yêu nghề mến trẻ. Luôn tự họchỏi bồi dưỡng chuyên môn, nắm bắt được các phương pháp dạy học, tổ chức tiết học linh hoạt sáng tạo phù hợp với trẻ. Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, Giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, được tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp.

Tác giả: Triệu Công Danh