Thực đơn tuần tháng 4/2019

 Thứ 2Thứ 3Thứ4Thứ5Thứ6 
Bữa trưaThịt gà xào su suTrứng vịt sốt cà chuaThịt gà xào giá đỗđậu phụ sốt cà chuaThịt gà xào cà rốt 
 Canh bí đỏCanh rau dềnCanh rau dềnCanh rau cảiCanh rau cải 
Bữa phụBánh gạoChè đỗ đencanh phở khô nấu xương gàCháo bí đỏCanh phở khô nấu xương gà