Công tác xã hội thiện nguyện là sự kết nối giữa nhu cầu “được cho đi” và nhu cầu “mong nhận được” về chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc bệnh nhân về mặt xã hội là mô hình chăm sóc bệnh nhân ...