Chúng ta biết rằng mỗi một cơ quan hay tổ chức dù nhà nước hay tư nhân đều rất cần đến tổ chức công đoàn. Bởi “công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội , chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân viên chức, người lao động xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Qua những hoạt động của Công đoàn ,Công đoàn cơ sở  trường mầm non  Mường Cang đã đạt được những thành tích đáng kể ngoài việc chăm lo đời sống CB - GV - NV, các đ/c công đoàn viên còn nhiệt tình tham gia vào các cuộc thi tim hiểu do Liên đoàn LĐ huyện tổ chức và đạt được Giải nhì toàn đoàn. Dưới đây là một sô hình ảnh: