Sáng 6/5, nhà trường  đã tổ chức cho học sinh  các độ tuổi từ 2 - 5 tuổi trong nhà trường đi học lại sau thời gian dài phải nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.

Tại điểm trường Trung tâm và các điểm bản lẻ ngay từ 7 giờ sáng, nhà trường đã tập trung đón học sinh trở lại trường.Cùng với đó, nhà trường đã tổ chức công tác phòng dịch, đo thân nhiệt cho các học sinh trước khi vào lớp.Việc đo thân nhiệt được tiến hành với tất cả học sinh cũng như cán bộ công nhân viên tại nhà trường. Trước đó  nhà trường đã tập trung vệ sinh môi trường, và vệ sinh phòng nhóm, phơi chăn màn đồ dùng đồ chơi của trẻ chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh vào lớp học.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của nhà trường.