Để đảm bảo về công tác ATTP ngày 31/10/2018 nhà trường đã cử các đ/c trực tiếp liên quan đến bếp ăn tập thể đến trung tâm y tế huyện Than Uyên tham gia  lớp kiểm tra kiến thức về ATTP

Hầu hết các đ/c đều nêu cáo tinh thần tập trung làm bào và ứng dụng những kiến thức thực tế của mình để trả lời 42 câu hỏi về kiến thức an toàn thực phẩm.

Một số hình ảnh có liên quan đến buổi kiểm tra KTATTP