Do đặc thù  bản Huổi Hằm là bản vùng cao, học sinh sinh sống không tập trung,  nên sau khi học sinh nghỉ dịch, công tác chuẩn bị cho học sinh đến trường sau nghỉ dịch được chú trong. Qua đó, giúp học sinh  và phụ huynh yên tâm trong thời gian nghỉ chống dịch.

Đầu năm, sau  kỳ nghỉ dịch covid - 19 , việc đảm bảo sỹ số học sinh, kiến thức của học sinh luôn được nhà trường chú trọng bởi sau một thời gian nghỉ, nhiều em sao nhãng việc học tập, cũng có em do hoàn cảnh khó khăn nên theo bố mẹ lên nương rẫy. Vì vậy,  trong thời gian nghỉ dịch giáo viên chủ nhiệm tại điểm Huổi Hằm, phải đến bản, từng nhà để vận động, tuyên truyền tới phụ huynh về cách phòng chống dịch và hướng dẫn phụ huynh cho học sinh ôn lại các kiến thức đã học và giao bài tập cho học sinh nhất là học sinh 5 tuổi  ôn tập tại nhà và giáo viên chủ nhiệm kiểm tra kiến thức sau 1 tuần giao bài.

Trên đây là 1 sô hình ảnh: