Xuất phát từ tấm lòng hướng thiện hướng về vùng cao nơi có  nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Ngày 05/10/2018 Nhà trường đã phối hợp cùng với đoàn từ thiện  nhóm Âu Lạc và Bàn tay nhỏ đưa học sinh đi khám bệnh. Bản thân cháu Vàng Thị Thu bị bệnh từ khi cháu được 2 tuổi gia đình đã đưa về trung tâm y tế huyện khám nhưng ko rõ bệnh. Đến khi có đoàn từ thiện về và đã phối hợp cùng nhà trường cho cháu đi khám tại trung tâm y tế Tỉnh.

Dưới đây là 1 sô hình ảnh do cô giáo chủ nhiệm cung cấp: