Trong 1 ngày 6/11/2019, Trường mầm non Mường Cang đã tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non của trườg do đ/c Đinh Thị Hường Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn chung của nhà trường hướng dẫn. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện để giáo viên bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực giảng dạy, xây dựng kế hoạch phù hợp với địa phương của mình.

           Tham gia lớp tập huấn, các giáo viên đã được tìm hiểu và thực hành ứng dụng thực tế xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương ( Kế hoạch năm học,tháng,  tuần) đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục mầm non.

           Dạy học theo dự án cho trẻ những trải nghiệm học xuất phát từ hứng thú của trẻ. Khi sử dụng dạy học theo dự án trẻ có điều kiện tự đặt ra câu hỏi của mình, tự tiến hành các nghiên cứu và ra quyết định cho các hoạt động hàng ngày của trẻ.

         Nắm các phương pháp tiên tiến trên, các giáo viên sẽ ứng dụng vào môi trường giáo dục trong năm học tới để giúp các em học sinh phát triển tư duy độc lập và kỹ năng học tập suốt đời ngay từ bậc mầm non.

Một số hình ảnh từ buổi tập huấn: