Ngày 01/10/2018 cán bộ quản lý phụ trách công tác bán trú năm học 2018 - 2019 đã tham gia tập huấn công tác VSATTP tại trung tâm y tế hyện Than Uyên. Trong thời gian 2 ngày tuy có ngắn nhưng nhà trường đã tiếp thu được những nội dung, chủ trương .... để triển khai đến bếp ăn của nhà trường được đảm bảo về vệ sinh ATTP trong năm học 2018 - 2010.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về buổi tập huấn