Trong 3 ngày từ ngày 3 đến ngày 5/ 10/2018. Nhà trường đã có 01 đ/c quản lý tham gia tập huấn tại Tỉnh Lai Châu, nhà trường đã tiếp thu được những văn bản mơi của bộ về công tác TĐKT, và cách viết trình bày của 1 sáng kiến.....

Một số hình ảnh về tập huấn:

Qua buổi tập huán này nhà trường sẽ làm tốt công tác TĐKT