Thực hiện theo công văn 478/TB PGD&ĐT ngày 24/10/2018 trường Mầm non xã Mường Cang đã cử cán bộ tham gia tập huấn tại phòng GD

Sau đây là một sô hình ảnh của buổi tập huấn