" Mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui '', các bé đến trường không chỉ để học mà các bé còn được tham gia vào các hoạt động tập thể như: Thể dục buổi sáng....

Sau đây là 1 số hình ảnh, vi deo  hoạt động của các con:

5984835732686292548.mp4